Actie datingsite Komen-Waasten Belgie

Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister. Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen.

Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. Internet - Overheidssites - Sites van regeringsleden - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen.

Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven.

Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk.

Internet - Racisme en aanzetten tot haat - Radicalisering extreemrechtse jongeren Maatregelen - Gerechtelijke vervolging Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken.

Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie. Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie.

Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie. Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. Internetcriminaliteit via veilingen en identiteitsfraude Internetmarktplaatsen gespecialiseerd in het verhandelen van gestolen wachtwoorden, identiteits- en kredietkaartgegevens - Maatregelen Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen.

Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Internetportaal van de sociale zekerheid - Aangifte Sociaal Risico - Uitzendkantoren - Toegang Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen.

Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. Internetsite van de FOD Buitenlandse Zaken - Gebrek aan informatie in het Duits Risico's die gepaard gaan met een reis naar het buitenland - Website van het Instituut voor Tropische geneeskunde Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie.

Internetsite voor de verkoop van geneesmiddelen www. Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. Internetwinkels - Beveiliging van betalingsgegevens - Versleutelen van adresgegevens - Controle Islamitische websites - - Extremistische inhouden - Opvolging - Strafrechtelijke onderzoeken - Afsluitingen Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie.

Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie.

Register betreffende "internetsite" (Alles van 1995 tot nu)

Kinderpornografie - Ontsleutelplicht - Opleiding politie en parket - Filteren van uploads Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalhaanhorigheid Elektronisch bestand P-data Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.

LIVe COSAC - Luxemburg - 29 november - 1 december Het gemeenschappelijk asielbeleid en het legale migratiebeleid - Strijd tegen illegale migratie en versterking van de Europese buitengrenzen - De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU - Een digitale eengemaakte markt voor Europa - EU-uitbreidingsbeleid - Intensiveren van de politieke dialoog door het invoeren van de "groene kaart" en het verbeteren van de procedure van het gemotiveerd advies "gele kaart Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging.

Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken.

Kruimelpad

Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging. Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden - Personeel - Taalhaanhorigheid Elektronisch bestand P-data Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen.

Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

Nieuwe procedure inzake de aflevering van reispassen - Overgangsregeling - Publicatie van de nieuwe brochure "Reis Wijs" Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit. Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Online-app van mycareer. Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.

Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post. Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen Amendement nr 16 van de heer Christophe Lacroix c.

Aanvullend verslag van de heer Bert Anciaux, na terugzending door de plenaire vergadering. Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers. Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de Internetsite van het Belgisch Staatsblad. Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen.

Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken.

Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit.

Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken.

Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. Overheidsportaal Fisconetplus - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Verbreken van onderhoudscontract Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister.

Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken.

Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging.

Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk.

Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven.

Register betreffende "internetsite" (Legislatuur 2007-2010)

Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven. Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken. Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Gratis Sexdating in België en Nederland | Rendez-Vous | Datingtops

Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. Portaalsite van de sociale zekerheid - Faillissementaangiften door curatoren - Aantallen - Sensibilisatie Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.


  1. date Scherpenheuvel-Zichem Belgie.
  2. Javascript staat uit!.
  3. Register betreffende "internet" (Alles van 1995 tot nu).
  4. bink date Beaumont Belgie.
  5. echte profielen dating Roeselare Belgie.
  6. ik zoek een vrouw Herk-de-Stad Belgie.
  7. .